PROIZVODNI KAPACITET

Proizvodni kapacitet

Firma djeluje u oblasti lake obrade metala i raspolaže mašinama za sječenje i štancanje tabli i kolutova lima, mašinama za sječenje i savijanje cijevi, kao i mašinama za robotsko zavarivanje i ručno zavarivanje MIG/MAG i TIG postupkom.

Metalnova raspolaže sopstvenim postrojenjem za farbanje prahovima kao vid površinske zaštite, a u saradnji sa kooperantima može da ponudi i finalnu zaštitu hromiranja i galvanizacije.

Proizvodni pogon se prostire na površini od 30.000m2 od kojih je 10.000m2 natkriveno. Metalnova zapošljava veliki broj radnika različitih specijalnosti vođenih od strane kvalifikovanih tehničara kako lokalnih tako i italijanskih.

Unutar firme takođe se nalazi i laboratorija za mehanička i elektro ispitivanja.

 

BLM E-TURN

Mašina za savijanje cijevi BLM E-Turn sa CNC sistemom upravljanja, elektronički sistem E-Turn sa 14 kontrolisanih osa.

WARCOM

Warcom presa od 50 tona opremljena CNC upravljanjem uz simulaciju redoslijeda savijanja. Savijanje elemenata sa tri automatizovane i dve manuelne ose. Maksimalna dužina savijanja 3000mm.

FARINA

Mašina za sječenje Farina sa širinom sječenja do 3000mm i debljinom 6mm, velika brzina sječenja, različite vrste oslonca u cilju što brže proizvodnje.

PEDRAZZOLI

Mašina za savijanje cijevi Pedrazzoli BEND Master 42 MRV IMS sa promjenljivim radijusom, automatska sinhronizacija radnog ciklusa i ose, fleksibilna mašina sa čvrstom mehaničkom strukturom.

ABB

Automatski robot za zavarivanje ABB 1200 za poslove preciznog zavarivanja i povećanja produktivnosti proizvodnje, posjeduje šest automatizovanih osa.

Presa ROSS

Na raspolaganju imamo sljedeće prese: presa ROSS snage 35 tona, presa ROSS snage 75 tona, presa ROSS snage 105 tona, presa ROSS snage 200 tona.

ADIGE Sjekačica Cijevi

Automatska mašina za ravno sječenje cijevi na određenu dimenziju. Posjeduje mehanizam za skidanje oštrih ivica. Mogućnost sječenja više dimenzija u isto vrijeme.

Apkant presa MOSER DA-66T

Mašina za savijanje limova Moser DA-667 snage 160 tona, sa dužinom savijanja do 3000 mm, CNC sistemom upravljanja (Delem), 4 automatizovane ose, zasebna izrada programa na računaru uz primjenu Profile-T Softwera.

Top